Upevňovanie ložísk a valcových dielov

Upevňovanie ložísk a valcových dielov

Zaistenie proti vysokým zaťaženiam a korózii

Produkty LOCTITE na upevňovanie zaisťujú ložiská, puzdrá a ďalšie valcovité súčasti v krytoch alebo na hriadeľoch. Dosahujú maximálnu schopnosť prenosu zaťaženia a rovnomerné rozloženie namáhania, a zabraňujú vzniku korózie trením.

Výhody produktov na upevňovanie LOCTITE

• Produkty s vysokou pevnosťou môžu niesť veľké zaťaženia
• Vypĺňajú všetky dutiny, čím sa zabraňuje vzniku korózie a trenia
• 100% kontakt – zaťaženie a namáhanie spoja je rovnomerne rozložené
• Vyšší prenos zaťaženia a vyššia účinnosť pri kombinácii s montážou za tepla alebo lisovanými spojmi 

Pri výbere prostriedku na upevňovanie sú dôležité nasledujúce parametre:

•Veľkosť medzery medzi dielmi • Teplotná odolnosť
• Pevnosť spoja
• Rýchlosť vytvrdnutia 

Správna príprava povrchu je tým najdôležitejším faktorom na zabezpečenie celkovej účinnosti akéhokoľvek produktu na tesnenie alebo upevňovanie.

  • Pred nanesením lepidla povrchy odmastite, vyčistite a vysušte. Použite LOCTITE SF 7063 

  • Ak sa anaeróbny tesniaci prostriedok nanáša pri teplote pod 15°C, je nutná predpríprava povrchu s použitím aktivátora LOCTITE SF 7240 alebo LOCTITE SF 7649